Akdeniz Üniversitesi

Tanı ve Tedavi Hizmetlerimiz

Profesyonel veya amatör olarak performans sporu yapanlar:

 1. Spora katılım öncesi sağlık muayenesi ile bireylerin egzersize uygunluğunu değerlendirmek;
 2. Bireysel ve dolayısıyla toplumsal sağlığın korunması ve geliştirilmesi yönünde egzersize katılımla ilgili araştırma yapmak ve eğitici rol oynamak;
 3. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için egzersiz reçetesi oluşturmak ve bunu uygulatmak;
 4. Spora katılımla ortaya çıkan akut veya kronik sağlık sorunları veya yaralanmaların muayene, ölçme ve değerlendirmesini yapmak, tanısını koymak ve medikal ve sportif rehabilitasyon tedavilerini planlamak, gerektiğinde ilgili uzmanlık dallarına yönlendirmek;
 5. Saha hekimi olarak spor alanlarında ilk yardım uygulamaları yapmak;
 6. Spor kulüplerinde takım hekimliği uygulamaları yapmak;
 7. Her türlü dopingle mücadele çalışmalarına katılmak;
 8. Tedavisinde egzersizin yararlı olduğu diabet, astım, obezite, hipertansiyon, değişik psikiyatrik sorunlar (depresyon, uyku sorunları …) gibi değişik hastalıklarda egzersiz reçetelerinin hazırlanması ve egzersizin etkilerinin takibini yapmak.

Sağlığını korumak,daha iyi duruma getirmek veya egzersizlerin tedavi edici etkilerinden yararlanmak için fiziksel aktivitede bulunanlar:

 1. Her yaştan kişinin hayatının her  döneminde fiziksel olarak aktif  olmasını sağlamada onlara yardımcı olmak;
 2. Diyabet, Hipertansiyon, Obesite, Aterosklerotik kalp hastalıkları, Depresyon, Kanser, Dejeneratif eklem hastalıkları,Osteoporoz vb. gibi kronik hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde fiziksel aktivitenin önemi bir çok bilimsel çalışmayla açıkça ortaya konmuştur.Bu amaçla yukarıda belirttiğimiz kronik hastalıklarıyla ilgili risk faktörlerine sahip kişilerin genel sağlık muayenelerini,ilgili kliniklerle iş birliği yapmak;
 3. Muayene sonuçlarına göre risklerin azaltılmasında etkili olan fiziksel aktivite tipi,şiddeti,süresi ve frekansını belirten egzersiz reçeteleri hazırlamak.

Sayfa Özeti: Tanı ve Tedavi Hizmetlerimiz

Anahtar Kelimeler: